HD, ED en oogcontroles

Honden krijgen net als mensen kwaaltjes. Het ene ras meer dan het andere.
Net als mensen kunnen honden ook last krijgen van hun botten.
Door het doen van verschillende testen kom je er achter of dat je hond deze afwijkingen heeft.

 

HD of heupdysplasie bij de hond

Wat is heupdysplasie eigenlijk?

Heupdysplasie of ook wel kortweg H/D is een aandoening van de heupen. Het heupgewricht bestaat uit een heupkop, een heupkom en het gewrichtskapsel. Bij een afwijking aan dit heupgewricht kan op den duur artrose ontstaan. We zien heupdysplasie voornamelijk bij de grotere hondenrassen maar ook bij kleinere honden kan het voorkomen.

Waardoor ontstaat HD?

Heupdysplasie is een zogenoemde multifactoriële aandoening. Dwz dat er meerdere factoren een rol spelen;
1. Erfelijkheid
Heupdysplasie is voor ongeveer 30% een erfelijk bepaalde aandoening. HD-vrije ouders kunnen pups krijgen die wel HD ontwikkelen. Andersom kunnen uit ouders met HD ook HD-vrije pups geboren worden. De kans op het laatste is echter een stuk kleiner. Het wordt dan ook ten sterkste afgeraden om met honden te fokken die HD hebben.
2. Externe factoren als voeding en beweging
Overgewicht en verkeerd gebruik van voedingssupplementen kunnen het ontstaan van HD in de hand werken. Daarnaast is ook overmatig beweging als traplopen en springen een niet te onderschatten factor in het ontwikkelen van HD.

Hoe wordt heupdysplasie gediagnosticeerd?

Na een zorgvuldig onderzoek kan de verdenking van heupdysplasie uitgesproken worden. De bevestiging krijgen we alleen door röntgenfoto’s.
Bij de röntgenbeoordeling van het heupgewricht zijn een aantal zaken van belang:
 1. De vorm van de kop
 2. De vorm van de kom
 3. De aansluiting van de kop in de kom
 4. De eventuele aanwezigheid en ernst van artrose
Bij afwijkingen van één of meer van bovengenoemde spreken we van HD.
Heup normaal.JPG Heup HD jonge hond.JPG Heup HD oude hond.JPG
Normale heup Jonge hond met HD Oude hond met HD

Wat kunnen we aan heupdysplasie doen?

Gelukkig is de tijd voorbij dat bij ernstige HD een euthanasieadvies werd gegeven. Tegenwoordig kunnen we honden met HD een prima pijnloos leven geven. In een aantal gevallen is het zelfs te genezen. Belangrijk hierbij is een goed behandelplan. De behandeling berust op een aantal pijlers:

Medicatie
De pijn en stijfheid bij HD ontstaan door een irritatie van het gewricht (vergelijkbaar met bijv. een voetbalknie). Om die irritatie te bestrijden worden langdurig ontstekingsremmers voorgeschreven. Een vaak gehoorde opmerking is
dat het geven van pijnstillers niet goed zou zijn omdat de hond de pijn dan niet meer voelt en dan “meer kapot zou maken” Dit is niet juist, er bestaat absoluut geen gevaar voor het afscheuren van banden of gewrichtskapsel.

Rust, beweging en spieropbouw
Naast ontstekingsremmers is het belangrijk het gewricht en dus de hond rust te geven. Dit betekent 5-6x per dag aangelijnd uitlaten, maximaal 5 minuten per keer. Hoe lang dit moet worden volgehouden is afhankelijk van de mate van artrose en de ernst van de verschijnselen (zie schema). Als de klachten na verloop van tijd verdwenen zijn kan de beweging langzaam worden opgevoerd maar nog steeds aangelijnd en met gebruik van ontstekingsremmers!! De beste beweging voor een hond met artrose is rechtlijnig zoals zwemmen, naast de fiets en trimmen. Zeker bij jongere honden waarbij de slechte aansluiting van het gewricht het enige probleem is, kan door een juist bewegingsschema nog een prima gewricht ontstaan.Gewichtsbeperking
Uit onderzoek is gebleken dat overgewicht een belangrijke factor bij gewrichtproblemen is. De gewrichten worden jarenlang overbelast waardoor langzaam artrose opgebouwd wordt. Voor de behandeling van artrose is beperking van overgewicht dan ook van belang om verdere artrosevorming af te remmen en om de “rust” in de gewrichten te bevorderen. Als u in het verleden al veel vergeefse moeite heeft gedaan om uw hond af te laten vallen, kan het raadzaam zijn over te stappen op een afvaldieet.Voeding
De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de rol van voedingsstoffen bij artrose. Laat u  adviseren door de fokker of voeding deskundige.

Chirurgie
In enkele gevallen is de HD dusdanig ernstig dat chirurgie de enige juiste oplossing is. De twee meest gebruikte methode zijn de bekkenkanteling en de kunstheup.
De bekkenkanteling wordt vooral gebruikt bij jonge honden. Voorwaarde voor deze ingreep is dat er nog geen artrose is gevormd.
De kunstheup wordt vooral bij oudere honden gebruikt. Bij een zeer pijnlijk gewricht met veel artrose kan dit de enige oplossing zijn om een pijnloos leven te leiden.

Tot slot

Voer de beweging nooit op als de hond nog kreupel loopt. Ook als hij/zij tijdens het opvoeren van het bewegingsschema een terugslag krijgt: nooit de beweging verder opvoeren!! Beter is het dan om uw hond dan weer wat terug te nemen in de beweging tot de problemen weer verdwenen zijn.
Wanneer de klachten tijdens het afbouwen van de ontstekingsremmers terugkomen kan het nodig zijn uw hond op een lage onderhoudsdosering te houden.

Fokkerijadvies

Voor Golden Retrievers is diagnose onderzoek verplicht.

Voor meer advies raadpleeg uw  fokker of specialist.

 

—————————————————————————————————————————————————————-

ED / Elleboogdysplasie bij honden

Wat is elleboogdysplasie?

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal voornamelijk erfelijke aandoeningen aan de ellebogen van dehond. Deze aandoeningen veroorzaken pijn en dus kreupelheid bij de hond. De aandoeningen treden al op in het eerste levensjaar (4-12 maanden).

Welke aandoeningen vallen onder elleboogdysplasie?

elleboogdysplasie-hond

Incongruentie
Wanneer de ellepijp en het spaakbeen niet goed op elkaar aansluiten spreken we van incongruentie. De incongruentie wordt veroorzaakt doordat het ene bot te lang of te kort is t.o.v. het andere. Door middel van een operatie is dit redelijk goed te verhelpen, al zijn het geen lichte operaties. De incongruentie kan LPC, LPA en OCD veroorzaken.

LPC
Een LPC of “Los Processus Coronoideus” is een los stukje bot van de ellepijp in het ellebooggewricht.  Dit processus Coronoideus bevindt zich onder in het ellebooggewricht. Heeft een hond last van een LPC dan is het zaak dit losse stukje bot zo snel mogelijk te verwijderen >> Lees meer over LPC.

LPA
Het Processus Anconeus is een botpunt van de ellepijp dat zich aan de bovenkant van het ellebooggewricht bevindt.  Tijdens de groeifase hoort het Processus Anconeus vast te groeien aan de ellepijp. Wanneer dat niet gebeurt, spreekt men van een LPA, een Los Processus Coronoideus. Ook een LPA dient zo snel mogelijk verwijderd worden om artrosevorming te voorkomen.

OCD
OCD of Osteochondrosis Dissecans is een beschadiging van het kraakbeen. Zeker wanneer een stuk kraakbeen los komt te liggen kan dit flink pijnlijk zijn voor de hond. Ook een OCD dient op korte termijn verwijderd te worden om artrosevorming tegen te gaan. De verwijdering d.m.v. artroscopie verdient de voorkeur.

Wat is de oorzaak van elleboogdysplasie?

Elleboogdysplasie is een multifactoriele aandoening wat wil zeggen dat er meerdere oorzaken zijn. Erfelijkheid speelt een grote rol, maar ook trauma, voeding en stofwisseling zijn belangrijke factoren binnen elleboogdysplasie. De mate van overerving is polygenetisch, dat betekent dat er meerdere genen betrokken zijn bij de ontwikkeling van elleboogdysplasie. Dat maakt het uitselecteren via de fokkerij ook zo lastig.

Hoe wordt de diagnose elleboogdysplasie gesteld?

Naar aanleiding van het verhaal van de eigenaar en het lichamelijk onderzoek, kan het vermoeden ontstaan van elleboogdyslasie. De diagnose wordt uiteindelijk gesteld met behulp van rontgenfoto’s. Daarbij wordt gelet op het voorkomen van bovenstaande aandoeningen en of er artrosevorming is.

De behandeling van elleboogdysplasie

De behandeling van elleboogdysplasie is afhankelijk van betrokken aandoeningen en de ernst van de klinische symptomen. Over het algemeen zal een min of meer ingrijpende operatie moeten plaatsvinden. Artroscopie is een erg waardevolle methode bij diagnostiek en behandeling van elleboogdysplasie wanneer het om OCD en LPC’s gaat. Daarnaast zijn belangrijk:

 • gewichtbeperking
 • voorkomen van overbelasting
 • pijnstillers/ontstekingsremmers
 • goede voeding

Officiele ED-foto’s

Bij de fokkerij van rashonden is het belangrijk om zoveel mogelijk te fokken met honden die elleboogdysplasie-vrij zijn. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van “Officiële ED-foto’s”. Dit zijn röntgenfoto’s die in een aantal standaardrichtingen worden gemaakt en beoordeeld door de Raad van Beheer. Hierbij zijn de volgende uitslagen mogelijk:

 • Vrij
 • Grensgeval
 • Graad 1
 • Graad 2
 • Graad 3

Kan ik elleboogdysplasie voorkomen?

Let u vooral bij aanschaf of er gefokt is met elleboogdysplasie-vrije ouders. ED-vrije ouders is geen garantie op succes maar maakt wel de kans een stuk kleiner. Wanneer u pup heeft een ED-gevoelig ras, pas dan op met overbelasting en geef uw pup een goed kwaliteitsvoer speciaal voor grote rassen.

Fokkerijadvies

Voor Golden Retrievers is diagnose onderzoek verplicht.

In principe kunt u bij alle dierenklinieken officiële ED-foto’s laten maken.

——————————————————————————————————————————————————————

Ogen

cataract bij de hond

Iedereen kent wel de honden die met grote wit openstaande pupillen rondlopen. Dit zijn honden met cataract. Cataract is meestal een ouderdomsaandoening maar komt ook voor naar aanleiding van een aantal ziektes.

Ontstaan van cataract

Elke niet natuurlijke witting of troebeling van de lensvezels en/of kapsel wordt cataract of grauwe staar genoemd. Cataract wordt in het algemeen veroorzaakt door een verminderde zuurstofopname en daardoor een verhoogde wateropname van de lens. Dit veroorzaakt aanvankelijk een zwelling van de lens, met later uitdroging van de lens. We onderscheiden drie soorten cataracts.

Fokkerijadvies

Voor Golden Retrievers is diagnose onderzoek verplicht.

Voor meer advies raadpleeg uw  fokker of specialist.