Waarom DNA Onderzoek?

De Raad van Beheer geeft bij de registratie van honden in het Nederlands Hondenstamboek een officïeel document (de stamboom) waarop de afstamming van de hond wordt vermeld. De ouderdieren worden door de fokker aan de Raad doorgegeven door het invullen van de dek-en geboorteaangifte. Met de ondertekening van dit formulier, verklaart de fokker de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Toch kan het voorkomen dat als er meerdere honden bij elkaar in een wei zitten en je niet zou opletten, dat een teefje meerdere keren gedekt kan worden door verschillende reuen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom wordt er DNA-onderzoek gedaan.

Door DNA-onderzoek te verrichten door het Raad van Beheer is er met zekerheid te zeggen dat de vader en moeder van de pup ook echt de vader en moeder zijn. Alleen als de fokker de afstamming aan de hand van DNA-onderzoek laat vaststellen, gaat de Raad van Beheer over tot inschrijving van het nest. Dit is dus verplicht.

Wat is DNA?

DNA is de afkorting van Desoxyribo Nucleic Acid (Desoxyribonucleïnezuur). DNA bevindt zich in iedere celkern van alle cellen (behalve de rode bloedcellen) van ieder organisme en draagt in haar chemische structuur de erfelijke eigenschappen van de hond. Dus honden hebben net als mensen een DNA.
In het puntje van de staart, in de linkerpoot en zijn neus, overal is het DNA gelijk. Net zoals bij ieder mens het DNA identiek is, is dat ook bij Golden Retrievers. Er is alleen ook een uitzondering.
Weet jij wanneer twee honden hetzelfde DNA hebben?

Een groot voordeel om het DNA vast te leggen is dat alle nakomelingen van de hond kunnen worden herleid. Als van een dekreu het DNA-profiel eenmaal is vastgesteld, kunnen zij fokkers voor afstammingsonderzoek hier eenvoudig naar verwijzen.